مقررات سایت
صـفـحـه اول      مقررات سایت دسـتـه بـنـدی      مقررات سایت ســبــد شـمـا      راهــنــمــا      مقررات سایت عــلــاقــه هــا      سلــامـ! وارد حــســاب شــویـد و یــا یــک حــســاب بــاز کـنـیـد.
مقررات سایت
صــفــحــه اول
ارتـبـاط بـا مـا
دربـاره مــا
راهـنـمـا

فروشنده: فروشگاه danesh 24 به نشانی اینترنتی: danesh24.com
خریدار: شخص حقیقی یا حقوقی ارسال کننده فرمـ سفارشات

1. فروشنده متعهد میگردد از اطلـاعات شخصی و فردی خریدار، در حد اختیار و توان مراقبت کرده و اطلـاعات فوق را کاملـاً محرمانه تلقی نماید و به هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی مگر با مجوز رسمی و قانونی ارائه نکند.

2. فروشنده موظف است اطلـاعات دقیقی و کاملی از کالـا را در اختیار خریدار قرار دهد.

3. فروشنده موظف است کالـای سالمـ را برابر با آنچه معرفی شده طبق شرایط برای خریدار ارسال کند. در صورت ارسال کالـا با استفاده از شبکه پستی کشور، فروشنده مسئولیتی در قبال آسیب دیدن محصول به علت جابجایی نادرست توسط شرکت پست ندارد.

4. فروشنده موظف است بعد از دریافت فرمـ و تائید سفارشات در کوتاهترین زمان ممکن کالـای خریداری شده را آماده و در بسته بندی مناسب به دست خریدار برساند. در صورت ارسال سفارشات توسط پست، هرگونه اختلـال و تاخیر بعد از تحویل کالـا به پست، در طی عملیات پستی به عهده شرکت پست ایران است.

5. فروشنده میتواند بنا به تشخیص و به هر دلیلی سفارشات را لغو کند و از ارسال سفارش ات خودداری کند. بدیهی است در صورت نیاز، هماهنگی‌ هـای بعدی میبایست توسط فروشنده و خریدار انجامـ پذیرد.

6. خریدار موظف است اطلـاعات دقیقی و کاملی برای دریافت سفارشات با پست در اختیار فروشنده قرار دهد.
ویدیوهای آموزشی در danesh24.com
فیلمـ آموزشی آباکوس، آموزشی اتوکد، فيلمـ آموزشی عمران، فيلمـ آموزشی MATLAB، آموزشی تصويری ETABS، فيلمـ آموزشی ايتبس

ارتـبـاط بـا مـا
دربـاره مــا
مقــررات سـایـت
راهـنـمـا

مقررات سایت شـمـاره واتـسـاپ      مقررات سایت اینستاگرامـ