مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس
صـفـحـه اول      مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس دسـتـه بـنـدی      مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس ســبــد شـمـا      راهــنــمــا      مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس عــلــاقــه هــا      سلــامـ! وارد حــســاب شــویـد و یــا یــک حــســاب بــاز کـنـیـد.
مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس
صــفــحــه اول
ارتـبـاط بـا مـا
دربـاره مــا
راهـنـمـا
bookmark

مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس

مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس

قیمت: 195,000 تومان

برای خرید بسته های آموزشی، به شماره 09118809436 در واتس آپ، پیامـ دهید.

بهینه سازی در آباکوس
تحلیل یک قاب سوله در آباکوس
تحلیل دینامیکی خرپا توسط آباکوس
تحلیل دینامیک مخزن هوایی آب با در نظر گرفتن اندرکنش آب و سازه در رهیافتی لـاگرانژی
محاسبه تنش در توده خاک تحت اثر بار نقطه ای
محاسبه تنش در توده خاک تحت اثر بار گسترده خطی
محاسبه تنش در توده خاک تحت اثر بار گسترده دایره ای
تحلیل دیوار حایل با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و خاک قسمت 1
تحلیل دیوار حایل با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و خاک قسمت 2
تحلیل دینامیکی مخزن هوایی آب با در نظر گرفتن اندرکنش سازه سیال در رهیافتی اویلری
تحلیل سه بعدی قاب بتن آرمه

برای خرید بسته های آموزشی، به شماره 09118809436 در واتس آپ، پیامـ دهید.
ویدیوهای آموزشی در danesh24.com
فیلمـ آموزشی آباکوس، آموزشی اتوکد، فيلمـ آموزشی عمران، فيلمـ آموزشی MATLAB، آموزشی تصويری ETABS، فيلمـ آموزشی ايتبس

ارتـبـاط بـا مـا
دربـاره مــا
مقــررات سـایـت
راهـنـمـا

مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس شـمـاره واتـسـاپ      مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس اینستاگرامـ